10/02/2023

Bảng giá dịch vụ giặt khô là hơi

Đặt dịch vụ giặt là tại nhà. Nhà cung cấp sẽ đến nhà bạn để tiếp nhận đồ bạn cần giặt là và trả lại khi hoàn thiện. Hãy yên tâm vì đã có Giặt Là An Phú đảm bảo chất lượng giúp bạn!

Giá thành tham khảo (vnđ):

Giặt là áo

STT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
Là Hơi
1
Áo Vest
Chiếc
55.000
40.000
2
Áo Vest – Không lót
Chiếc
45.000
30.000
3
Áo Vest – Lửng
Chiếc
45.000
30.000
4
Áo Vest – Trẻ em
Chiếc
40.000
30.000
5
Áo Ghi Lê
Chiếc
15.000
25.000
15.000
6
Áo Ghi Lê – Nhồi lông vũ
Chiếc
55.000
7
Áo Ghi Lê – Trần bông
Chiếc
45.000
55.000
8
Áo Ghi Lê – Da
Chiếc
40.000
9
Áo Sơ Mi
Chiếc
28.000
30.000
20.000
10
Áo Sơ Mi – Y tế
Chiếc
28.000
30.000
20.000
11
Áo Sơ Mi – Tơ tằm
Chiếc
35.000
25.000
12
Áo Sơ Mi – Bò
Chiếc
33.000
35.000
25.000
13
Áo Sơ Mi – Trẻ em
Chiếc
15.000
20.000
12.000
14
Áo Phông (Dài – Ngắn)
Chiếc
22.000
25.000
15.000
15
Áo Phông – Trẻ em
Chiếc
15.000
20.000
13.000
16
Áo Khoác
Chiếc
45.000
50.000
30.000
17
Áo Khoác – Dài dạ
Chiếc
60.000
40.000
18
Áo Khoác – Dài lông
Chiếc
80.000
19
Áo Khoác – Dài dạ manto
Chiếc
70.000
20
Áo Khoác – Dài pha Nylon
Chiếc
55.000
60.000
40.000
21
Áo Khoác – Bò
Chiếc
45.000
50.000
30.000
22
Áo Khoác – Tắm
Chiếc
45.000
30.000
23
Áo Đông
Chiếc
70.000
24
Áo Đông – Nhồi lông vũ
Chiếc
80.000
25
Áo Đông – Nhồi lông vũ – Siêu mỏng
Chiếc
70.000
26
Áo Đông – Bluzon
Chiếc
50.000
55.000
20.000
27
Áo Đông – Bluzon có bông
Chiếc
65.000
70.000
30.000
28
Áo Đông – Trẻ em
Chiếc
35.000
40.000
25.000
29
Áo Đông – Trẻ em nhồi lông vũ
Chiếc
45.000
30
Áo Da
Chiếc
110.000
31
Áo Da – Dài
Chiếc
120.000
32
Áo Da – Manto
Chiếc
150.000
33
Áo Da Lộn
Chiếc
110.000
34
Áo Giả Da
Chiếc
55.000
35
Áo Len
Chiếc
30.000
20.000
36
Áo Len – Khoác
Chiếc
35.000
25.000
37
Áo Len – Trẻ em
Chiếc
20.000
15.000
38
Áo Thể Thao – Gió
Chiếc
40.000
20.000
39
Áo Thể Thao – Nỉ
Chiếc
45.000
50.000
25.000
40
Áo Bếp Trưởng
Chiếc
35.000
25.000

Giặt là theo bộ

STT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
Là Hơi
1
Bộ Complet – 2 chiếc
Bộ
75.000
50.000
2
Bộ Complet – 2 chiếc không lót
Bộ
65.000
45.000
3
Bộ Complet – 3 chiếc
Bộ
95.000
70.000
4
Bộ Complet – 3 chiếc không lót
Bộ
80.000
55.000
5
Bộ Complet – Trẻ em
Bộ
50.000
35.000
6
Bộ Quân Phục – Đông
Bộ
65.000
40.000
7
Bộ Quân Phục – Hè
Bộ
55.000
40.000
8
Bộ Công Sở Nữ
Bộ
55.000
60.000
40.000
9
Bộ Áo Dài
Bộ
60.000
40.000
10
Bộ Áo Dài – Nhung
Bộ
70.000
50.000
11
Bộ Áo Dài – Tơ tằm
Bộ
70.000
50.000
12
Bộ Áo Dài – Chỉ áo
Chiếc
45.000
25.000
13
Bộ Áo Dài – Chỉ quần
Chiếc
30.000
10.000
14
Bộ Ngủ
Bộ
35.000
40.000
25.000
15
Bộ Thể Thao – Nỉ
Bộ
60.000
65.000
30.000
16
Bộ Thể Thao – Gió
Bộ
55.000
 25.000
17
Bộ Thể Thao – Đông
Bộ
65.000
35.000

Giặt Quần

TT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
Là Hơi
1
Quần Âu
Chiếc
25.000
30.000
20.000
2
Quần Âu – Tơ tằm
Chiếc
35.000
25.000
3
Quần Da
Chiếc
55.000
4
Quần Giả Da
Chiếc
40.000
5
Quần Bò
Chiếc
25.000
30.000
20.000
6
Quần Soóc
Chiếc
15.000
20.000
15.000
7
Quần Soóc – Trẻ em
Chiếc
10.000
15.000
10.000
8
Quần Ngố
Chiếc
20.000
25.000
15.000
9
Quần – Trẻ em
Chiếc
15.000
20.000
15.000
10
Quần Thể Thao – Nỉ
Chiếc
20.000
25.000
15.000
11
Quần Thể Thao – Gió
Chiếc
20.000
15.000

Giặt Váy

STT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
Là Hơi
1
Váy
Chiếc
40.000
25.000
2
Váy – Dầy & Dạ
Chiếc
50.000
25.000
3
Váy Cưới
Chiếc
160.000
110.000
4
Váy Dạ Hội
Chiếc
70.000
50.000
5
Váy Đầm Trơn
Chiếc
40.000
25.000
6
Váy Ngủ
Chiếc
15.000
20.000
15.000
7
Váy Xếp Li
Chiếc
75.000
60.000
8
Váy – Trẻ em
Chiếc
25.000
35.000
20.000
9
Váy Cưới – Trẻ em
Chiếc
55.000
35.000
10
Chân Váy
Chiếc
25.000
15.000
11
Chân Váy – Cưới
Chiếc
65.000
45.000
12
Chân Váy – Dài
Chiếc
35.000
25.000
13
Chân Váy – Tơ tằm
Chiếc
35.000
25.000
14
Chân Váy – Da
Chiếc
50.000
15
Chân Váy – Giả da
Chiếc
40.000
16
Chân Váy – Bò
Chiếc
25.000
30.000
20.000

Đồ dùng khác

STT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
Là Hơi
1
Tất
Đôi
15.000
2
Áo Lót – Quần Lót
Chiếc
20.000
3
Cà Vạt
Chiếc
20.000
4
Găng Tay
Đôi
20.000
5
Găng Tay – Da
Đôi
35.000
6
Giầy Vải
Đôi
40.000
7
Giầy Thể Thao
Đôi
45.000
8
Giầy – Trẻ em
Chiếc
30.000
9
Thú Nhồi Bông 1 – 30cm
Chiếc
45.000
10
Thú Nhồi Bông 30 – 60cm
Chiếc
65.000
11
Thú Nhồi Bông > 60cm
Chiếc
80.000
12
Khăn Thời Trang
Chiếc
30.000
25.000
13
Khăn Mùi Xoa
Chiếc
7.000
14
Khăn Mặt
Chiếc
7.000
15
Khăn Tắm
Chiếc
20.000
16
Khăn Tắm Biển
Chiếc
30.000
17
Khăn Trải Bàn
Chiếc
25.000
18
Dép Bông
Chiếc
25.000
19
Mũ Vải
Chiếc
25.000
20
Mũ Len
Chiếc
25.000
21
Túi Nhỏ
Chiếc
45.000
60.000
22
Túi To
Chiếc
55.000
70.000
23
Vali
Chiếc
75.000
100.000
24
Cặp Làm Việc – Da
Chiếc
70.000
25
Cặp Làm Việc – Vải
Chiếc
50.000
60.000

Đồ dùng khác trong gia đình & văn phòng

STT
Tên hàng hóa dịch vụ
ĐV
Đơn giá lẻ dịch vụ
Giặt Nước
Giặt Khô
1
Vỏ Gối
Chiếc
13.000
15.000
2
Vỏ Gối – Tơ tằm
Chiếc
20.000
3
Vỏ Gối – Thổ cẩm
Chiếc
20.000
4
Vỏ Gối – Dài
Chiếc
28.000
30.000
5
Vỏ Gối – To
Chiếc
38.000
40.000
6
Ruột Gối
Chiếc
40.000
7
Ruột Gối – Nhồi lông vũ
Chiếc
65.000
8
Ruột Gối – Ôm
Chiếc
50.000
9
Ruột Gối – Trẻ em (< 30cm x 40cm)
Chiếc
30.000
10
Vỏ Chăn
Chiếc
25.000
30.000
11
Vỏ Chăn – Tơ tằm
Chiếc
35.000
12
Vỏ Chăn – Thổ cẩm
Chiếc
40.000
13
Chăn – Trần bông
Chiếc
55.000
75.000
14
Chăn – Nhồi lông vũ
Chiếc
115.000
15
Chăn – Trần bông tơ tằm
Chiếc
90.000
16
Chăn – Trần bông – To
Chiếc
75.000
95.000
17
Chăn – Lông Cừu
Chiếc
95.000
18
Chăn – Hè
Chiếc
45.000
65.000
19
Chăn Len
Kg
23.000
20
Ga Giường
Chiếc
25.000
30.000
21
Ga Giường – Tơ tằm
Chiếc
40.000
22
Ga Giường – Chùm
Chiếc
40.000
45.000
23
Ga Giường – Trần bông
Chiếc
55.000
75.000
24
Màn Giường
Chiếc
30.000
25
Rèm Các Loại
Kg
35.000
40.000
26
Đệm Ghế
Chiếc
30.000
27
Đệm Ghế – Dài
Chiếc
40.000
28
Đệm Ghế – To
Chiếc
35.000
29
Vỏ Ghế
Chiếc
25.000
30.000
30
Vỏ Ghế – Dài
Chiếc
45.000
50.000
31
Vỏ Ghế – To
Chiếc
35.000
40.000
32
Vỏ Ghế – Da
Chiếc
50.000
33
Vỏ Ghế – Da – Dài
Chiếc
60.000
34
Vỏ Ghế – Da – To
Chiếc
55.000
35
Vỏ Đệm
Chiếc
55.000
75.000
36
Vỏ Đệm – Trần bông
Chiếc
75.000
95.000
37
Thảm
M2
45.000
70.000
38
Thảm / chiếc
Chiếc
35.000
39
Thảm / chiếc (to)
Chiếc
50.000
40
Thảm / chiếc (dài)
Chiếc
45.000
41
Thảm / chiếc (dài + to)
Chiếc
65.000
42 Giặt đệm bông ép khổ rộng 1,2m Cái 250.000
43 Giặt đệm bông ép khổ rộng 1,4m Cái 300.000
44 Giặt đệm bông ép khổ rộng 1,6m Cái 350.000
45 Giặt đệm bông ép khổ rộng 1,8m Cái 400.000
46 Giặt đệm lò xo + 50.000đ so với bông ép
47 Giặt thảm trang trí 2m x 2m Cái 300.000
48 Giặt thảm trang trí 2m x 3m Cái 400.000
49 Giặt thảm trang trí 3m x 4m Cái 550.000
50 Giặt thảm văn phòng m2 15.000
51 Giặt ghế sofa chất liệu vải, nỉ dài 1,5m Cái 300.000
52 Giặt ghế sofa chất liệu vải, nỉ dài 2m Cái 350.000
53 Giặt ghế sofa chất liệu vải, nỉ dài 3m Cái 450.000
54 Giặt ghế sofa chất liệu vải, nỉ dài 4m Cái 550.000
55 Giặt ghế sofa chất liệu vải, nỉ dài 5m Cái 600.000
56 Giặt ghế sofa da (làm sạch, phủ dưỡng, đánh bóng) dài 1,5m Cái 250.000
57 Giặt ghế sofa da (làm sạch, phủ dưỡng, đánh bóng) dài 2m Cái 450.000
58 Giặt ghế sofa da (làm sạch, phủ dưỡng, đánh bóng) dài 3m Cái 600.000
59 Giặt ghế sofa da (làm sạch, phủ dưỡng, đánh bóng) dài 4m Cái 700.000
60 Giặt ghế sofa da (làm sạch, phủ dưỡng, đánh bóng) dài 5m Cái 800.000

Cam kết:

 • Nhanh chóng, chính xác, đúng thời hạn
 • Đền bù bằng tiền tương đương nếu làm hỏng đồ giặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Đăng ký tư vấn thiết kế nội thất
  Quý khách vui lòng không để mục trống Số Điện Thoại

  HỖ TRỢ DỊCH VỤ

  Các câu hỏi về Tư vấn lắp đặt Hệ thống cấp không khí sạch của bạn?

  Chúng tôi ở đây để giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

  0964833214